False friends: Αγγλικά – Ισπανικά

False friends είναι οι λέξεις που έχουν διαφορετικές έννοιες ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες γλώσσες. Ας δούμε κάποιες αντιστοιχίες ανάμεσα στα Αγγλικά & στα Ισπανικά:

25530112_1931549526874632_1958290869_n

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από την αγγλική γλώσσα & τους πολιτισμούς της, επικοινωνήστε: Ηλίας Ταμπουράκης ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, 

κιν. 6951614346

Advertisements

Ισπανικά: Ένας τόνος κάνει τη διαφορά!…

porque-por-que

https://www.tes.com/lessons/Vp1s0Yp2AxyEyg

Η λέξη porque, στα ισπανικά, έχει 4 μορφές:

a) porqué = ουσιαστικό

No conozco el porqué de su reacción. [= la razón].

 

b) por qué = πρόθεση + ερωτηματικό μόριο

¿Por qué no hiciste lo que te dije?

 

c) porque = σύνδεσμος

No fui de vacaciones porque no quería. [= ya que no quería].

 

d) por que = πρόθεση + αναφορικό

Esta es la razón por (la) que lo hice.

 

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από την ισπανική γλώσσα & τους πολιτισμούς της, επικοινωνήστε μαζί μας: Ηλίας Ταμπουράκης & Maricela Jiménez, ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, κιν. 6951614346 & 6939777085

Γερμανικά: Αιτιολογικές προτάσεις

warum-muss-man-deutsch-lernen-3-638

Ας δούμε σήμερα τις δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις στα γερμανικά:

Warum hat er die Aufgaben nicht gemacht?  
Er konnte die Aufgaben nicht machen, weil sein Computer kaputt gegangen ist.
Weshalb ist sie nicht im Büro?  
Sie ist heute nicht ins Büro gegangen, weil sie krank ist.
Weswegen weint das Kind?  
Es weint, weil es Schmerzen hat.
Wieso freut er sich so?  
Er freut sich so, weil er sein Diplom bekommen hat.
Aus welchem Grund hast du das Licht angemacht?  
Ich habe das Licht angemacht, weil ich lesen will.
Da sein Computer kaputt gegangen ist, konnte er die Aufgaben nicht machen.
Er konnte die Aufgaben wegen des kaputt gegangenen Computers nicht machen.
Aufgrund starker Magenschmerzen ist sie heute nicht ins Büro gegangen.
Aus Schmerzen weint das Kind.
Er freut sich so aufgrund seiner bestandenen Prüfung.
Aus Neugier hat ich das Licht angemacht.
Heute geht Tina nicht zur Schule.   Sie ist hundemüde.
Heute geht Tina nicht zur Schule, denn sie ist hundemüde.
Heute geht Tina nicht zur Schule.   Sie ist nämlich hundemüde.
Tina ist hundemüde,   deshalb geht sie heute nicht zur Schule.
Tina ist sehr hundemüde.   Sie geht deshalb nicht zur Schule.
Da sie krank ist, geht sie heute nicht zur Schule.
Sie geht heute nicht zur Schule, weil sie sehr krank ist.
Wegen Krankheit geht sie heute nicht zur Schule.  

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από τη γερμανική γλώσσα & τον πολιτισμό της, επικοινωνήστε: Ηλίας Ταμπουράκης,  ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, κιν. 6951614346

Πορτογαλικά / Ισπανικά? Μην μπερδεύεστε!…

PORTUGUÊS ESPANHOL ESPAÑOL PORTUGUÉS
aborrecer aburrir/molestar aborrecer detestar
aceitar aceptar aceitar lubrificar com óleo
aceite (p.p.) aceptado aceite óleo
acordar = / despertar acordarse lembrar-se
alargar ampliar alargar alongar
albornoz chilaba albornoz roupão
aliás además alias nome suposto
anedota chiste anécdota história breve/episodio real
anho cordero año ano
ano año ano ânus
apagar = / borrar apagar = (apagar)
apaixonado enamorado apasionado afeiçoado/partidário
aparato ostentación/pompa aparato aparelho
apenas solamente apenas mal / (apenas)
apurar purificar apurar apurar, acabar
asa ala asa cabo/pega
assinatura firma asignatura disciplina/cadeira
átrio entrada/vestíbulo atrio adro (de uma igreja)
aula clase (lección) aula sala (de uma escola)
azar mala suerte azar casualidade
balão globo balón bola
balcão mostrador balcón varanda
barata (sust.) cucaracha barata 
(sust.)(Mex.)
promoção
barriga = / tripa barriga ventre
batata patata batata batata doce
bazófia vanidad bazofias restos
beata = / colilla beata =
bicha (Bras.)(m) homosexual bicha serpente
bicha (Port.) cola (de gente) bicha serpente
bilheteira taquilla billetera porta-notas
boato rumor boato ostentação
bocadinho poquito / momentito bocadillo (Esp.) sanduíche
bocado pedazo / momento bocado dentada
bodega porquería bodega adega / armazém
bola balón / pelota bola globo
borrar emborronar borrar apagar, eliminar
braga (poco usado) grillete que llevan los presidiarios braga cuecas
brincar bromear / jugar brincar saltar
brinco pendiente brinco salto
cabrão cornudo cabrón malandro / filho de uma cabra
caçar cazar casar = (casar)
cacho racimo cacho pedaço
cadeira silla cadera anca
caiado encalado callado calado
caiar encalar callar calar
calções pantalones cortos calzones cuecas
calças pantalones calzas (tu) calças (vb.) / (ant.) meias, calções
camada capa / estrato camada ninhada
camarote palco (teatro)/ = (camarote) camarote camarote (de barco)
cambiar cambiar (divisas) cambiar trocar / mudar
câmbio cambio (divisas) cambio troca / mudança
camelo camello camelo engano
camioneta autobús camioneta carrinha / furgoneta
cana caña / carrizo cana cabelo branco (cã)
cantina comedor colectivo cantina (Mex.) taberna
cave sótano cava adega
cena escena cena jantar
certo correcto cierto verdadeiro
chato liso, plano / (fam.): aburrido / molesto, enfadoso, sangrón chato pessoa com o nariz esborra-chado / copo
chouriço chorizo chorizo chouriço / ladrão (fam.)
chusma conjunto de marineros / montón de gente (o de cosas) chusma gentalha
cobra culebra cobra cobra (só a naja tripudians)
coche carruaje (antiguo) coche carro
coelho conejo cuello pescoço
colar pegar colar encolar
combinar quedar / concertar combinar juntar / = (combinar)
competência = (cualificación / incumbencia) competencia = / concorrência
concorrência competencia concurrencia assistência, participação / confluência
conforme según conforme conformado / resignado
consertar arreglar / reparar concertar combinar
consertar arreglar / reparar concertar combinar
contaminar contagiar contaminar poluir
contestar manifestarse contra contestar responder
convicto convencido convicto presidiário
copo vaso / copa copo floco (de neve)
corrida carrera/ = (+ frecuente: corrida de touros) corrida tourada
costa = (costa de mar) / cuesta costa = (costa de mar) / (pl.) espalda
coto muñón coto couto
cravo clavel clavo prego
criança niño-a crianza criação / período de lactância
cuecas calzoncillos / bragas cueca (Arg./Bol./Chile) dança típica
cumprimentar saludar cumplimentar tratar com cortesia / preencher (um impresso)
desenhar dibujar diseñar fazer design
desenho dibujo diseño design
desenvolver desarrollar desenvolver desembrulhar
desmanchar deshacer / desarmar desmanchar (Mex.) tirar as nódoas
distinto distinguido distinto diferente
doce dulce/mermelada doce doze
donde de donde donde onde
eléctrico (subst.) tranvía eléctrico (adj.) = (eléctrico)
embaraçar enredar / embrollar embarazar tornar grávida / engravidar
embutido taraceado embutido enchido
empeçar enredar, dificultar empezar começar
encerrar cerrar encerrar prender / fechar à chave
engraçado gracioso / mono engrasado lubrificado
envolver involucrar envolver enrolar / embrulhar / = (envolver)
erecto (erigido) erguido erecto erecto
ermita (p. us.) (más frecuenteeremita) ermitaño, eremita ermita ermida
escova cepillo escoba vassoura
escritório oficina escritorio secretária
espantoso maravilloso / extraordinario espantoso horrível
esperto despierto / vivo / listo experto exímio / perito
esquisito raro / excéntrico exquisito delicioso / de bom gosto
estafa cansancio estafa burla / roubo
estafar cansar estafar burlar / vigarizar
estilista modista (masc. y fem.) estilista cabeleireiro
estufa invernadero estufa fogão
exprimir expresar exprimir espremer / torcer a roupa
farol faro farol candeeiro
fechar cerrar fechar datar
férias vacaciones feria feira
funcionário = (funcionario) / empleado funcionario funcionário público
gabinete despacho / = (gabinete) gabinete antessala, antecâmara
gajo (fam.) tipo / tío (Esp.) gajo gomo
galheta vinagrera / bofetada galleta bolacha
galo gallo / chichón (fam.) galo francês (sinónimo)
ganga (calças de) vaqueros ganga pechincha
gestão dirección (empresa) gestión diligência /negociação /= (gestão)
giro estupendo / guay / = (vuelta, giro) gira = (volta, giro)
gozar burlarse, tomar el pelo gozar gozar, desfrutar
graça gracia grasa graxa / gordura
grade reja grada degrau
guitarra guitarra portuguesa guitarra viola
informe (adj.) deforme / irregular informe (subst.) relatório / (adj.) = (informe)
isenção neutralidad / = (exención) exención isenção
lana la (art.) a (art.)
largo ancho / plaza largo comprido / longo
lata lata (=)/descaro lata lata (=)/chatice
legenda letrero, título de crédito (en película) leyenda lenda
ligar encender (un aparato) / unir / llamar por teléfono / dar importancia ligar unir, atar / (fam.) engatar
líquido neto / = (líquido) líquido = (líquido)
logo de inmediato luego depois
maestro director (orquesta) maestro professor / mestre
manteiga mantequilla manteca banha
marmelada dulce de membrillo mermelada doce
mas pero, mas más mais
mercearia tienda de comestibles mercería retrosaria
mota moto mota poeira / mancha
namorado novio enamorado apaixonado
namorar andar de novio ser novio enamorar apaixonar-se
neto nieto neto líquido (peso etc.)
ninho nido niño criança / rapaz
nota = (nota, calificación) / billete de banco nota = (nota, qualificação) / factura / talão
oficina taller oficina escritório / gabinete
osso hueso oso urso
paço palacio pazo casa solarenga (Galicia)
palco escenario / tablado palco camarote (teatro)
paquete transatlántico paquete embrulho
pegada pisada pegada encolada
pegar agarrar/coger (Esp.) pegar bater
perdigão perdigón, pollo de la perdiz perdigón chumbo, perdigão
pescado p.p. del verbo pescar pescado (sust.) peixe
pescoço cuello / pescuezo pescuezo pescoço (animais)
pila pene pila pilha / pia
pipa tonel pipa cachimbo / (Mex.) camião cisterna
plateia luneta (teatro) platea frisa (teatro)
polvo pulpo polvo
prenda regalo prenda penhor / parte vestuário
presunto jamón serrano presunto suposto
procurar buscar procurar tentar
pronto listo, terminado pronto rápido / cedo
propina matrícula / cuota propina gorjeta
puto (fam.) niño / crío puto (Mex.) homossexual
quinta finca rústica / granja quinta casa luxuosa fora cidade / camada de idade
rabo rabo (animal) / cola (pescado) / nalgas rabo rabo (só de mamíferos)
rancho grupo folklórico rancho (Mex., EE.UU.) quinta
rato ratón rato momento
reparar = (reparar) / darse cuenta de reparar arranjar, compor, consertar / = (reparar)
romance novela romance caso / aventura amorosa
ronha maña / pereza roña sarna
roxo morado / violeta rojo vermelho / encarnado
ruivo pelirrojo rubio loiro
saguão vestíbulo / patio interior zaguán = (vestíbulo)
salada ensalada salada salgada
salsa perejil salsa molho
seta flecha seta cogumelo
silha muro divisorio / base de colmena silla cadeira
sobremesa postre sobremesa tempo que se esta à mesa depois da refeição
sótão buhardilla (Esp.) sótano cave
sucesso éxito suceso acontecimento
taça copa taza chávena / xícara
taça copa tasa taxa
tacanho = (tacaño) / estúpido, tonto tacaño poupado / sovina / mesquinho
talher cubierto (cuchara, tenedor, cuchillo) taller oficina
tareia tunda / paliza tarea trabalho de casa / tarefa
termo = (termo) / término termo = (termo: garrafa)
tinto tinto / teñido tinto vinho tinto
tirar quitar / agarrar / sacar / tomar… tirar atirar / deitar / puxar
toalha toalla de baño / mantel toalla toalha (secar) / lençol
todavia no obstante todavía ainda
toro tronco limpio de ramas toro touro ou toiro
trampa excremento trampa armadilha / batota
trompa trompeta trompa tromba (de elefante)
vaga ola grande / plaza libre vaga preguiçosa
vago (adj.) vacío / desocupado vago vadio
vaso maceta / jarrón vaso copo
vassoura escoba basura lixo
venda venta / venda (sólo para tapar los ojos) venda ligadura
viola guitarra viola violeta (instrumento)
vulgar común vulgar ordinário
xingar (Bras.) insultar / burlarse chingar (Mex.) incomodar / fornicar / violar
zurrar rebuznar zurrar (Mex.) defecar; (Esp.) zurzir / surrar

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από την πορτογαλική ή την  ισπανική γλώσσα, επικοινωνήστε: Ηλίας Ταμπουράκης & Maricela Jiménez, ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, κιν. 6951614346 & 6939777085

Απορίες γύρω από τη γλώσσα ? Ισπανικά: Condicional, μέρος 2ο.

3322081337_1342ae944c_m

LicenseCopyright All rights reserved by Sator Arepo /  License this photo on Getty Images

Υπάρχουν 2 κατηγορίες υποθετικού λόγου: ο πραγματοποιήσιμος και ο μη πραγματοποιήσιμος, οι οποίες υπάγονται σε 3 υποκατηγορίες: του παρόντος, του μέλλοντος και του παρελθόντος. Η πιθανότητες πραγματοποίησης κυμαίνονται σε διάφορα επίπεδα. Για τα βασικά είδη, δείτε το σύνδεσμο: https://idiaiteramathimataxenonglosson.wordpress.com/2014/10/27/ispanika-condicional/, ενώ στη συνέχεια θα βρείτε κι άλλες δομές του υποθετικού λόγου στα ισπανικά:

Si tienes … , podrías …

Si se trabajaba … , se vivía …

Si estuvisteis … , veríais …

Si estaba … , será // es …

Si vivisteis … , hablaréis …

Si no cenasteis … , ¡comed!

Como pierda … , no sé qué voy a hacer.

Como se informe de … , me mata.

Estudiando … , encontrarás …

Bajando … , llegas …

Con comer menos … , adelgazarás // adelgazarías.

De ser así, ¡compra …!

De venir ellos, los llevaríamos …

De comprarlo, ¡cómpralo ya!

A decir verdad, no me parece …

En caso de … (sustantivo), nos vamos … // ¡no uséis …!

Si él te pidiera … , ¡dáselo!

Si estuviera bien, te aviso.

Si estuviera … , desde luego que me escuchaba.

Con tal de que te vayas, te prometo …

Le he cambiado el turno, con la condición de que me lo cambie él también cuando yo lo necesite.

Te dejaría … , siempre que me dejaras …

Con tal de que me hubieras avisado, te habría ayudado.

A no ser que nos demos prisa, llegaremos tarde.

A no ser que haya sido él, no sé quién puede haber llamado.

Te dije lo de él, a condición de que guardaras …

No nos invitaba, a no ser que fuera …

En caso de que haya … , me llama // me llamará.

En caso de que tuvieran … , dirían …

En caso de que hubiera habido … , habrían avisado.

En caso de que hubiera problema, ¡avísame!

En caso de tener tiempo, te aviso // nos volveríamos a ver.

En caso de haber estado … , habríamos vuelto a vernos.

En caso de no poder … , ¡dínoslo!

En caso de haberlo recibido, me lo hubieran dicho.

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από την ισπανική γλώσσα & τους πολιτισμούς της, επικοινωνήστε μαζί μας: Ηλίας Ταμπουράκης & Maricela Jiménezιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, κιν. 6951614346 & 6939777085

Αγγλικά phrasal verbs

unnamed

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yumugee.englishgrammarexercises

Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχουν ασκήσεις για ρηματικές εκφράσεις

(phrasal verbs) στα αγγλικά:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/phrasal-verbs

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από την αγγλική γλώσσα & τους πολιτισμούς της, επικοινωνήστε: Ηλίας Ταμπουράκης ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, 

κιν. 6951614346

Απορίες στα Ισπανικά ? Προθέσεις

preposiciones-para-niños-300x196

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/preposiciones-conjunciones

Οι προθέσεις είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία σε όλες τις γλώσσες. Όταν, όμως, τις ομαδοποιούμε, τότε διευκολύνουμε την εκμάθησή τους. Ας δούμε στη συνέχεια τις 5 κυριότερες προθέσεις στα ισπανικά, με τις 5 πιο συχνές χρήσεις τους: 

1. Kίνηση: προς. Voy a España.

2. Χρόνος: (ώρες) στις. A las 2:00.

3. Πρόσωπο: (έμμεσο αντικείμενο) στον, στην. Doy un libro al estudiante.

4. Ύλη: A rayas.

5. Ιδιωματισμοί: A pie.

6. A caballo.

 

DE

1. Κίνηση: από. Hay un tren de Madrid a Barcelona.

2. Χρόνος: (επιμεριστικό). A las 2:00 de la tarde.

3. Πρόσωπο: (κτητικό) του, της. El libro del estudiante.

4. Ύλη: De oro.

5. Ιδιωματισμοί: De pie.

 

EN

1. Στάση: σε, στον, στην. Estoy en España.

2. Χρόνος: (μεγαλύτερος). En esta semana, en enero / invierno / 2017, en el siglo XXI.

3. Πρόσωπο: ———

4. Ύλη: En rojo.

5. Ιδιωματισμοί: En pie.

6. MMM: En barco, tren, avión, burro.

 

PARA

1. Κίνηση: για. Voy para Madrid.

2. Χρόνος: (μέλλον) για. Esto es para mañana.

3. Πρόσωπο: (σκοπός, προορισμός) για. Esto es para ti. 

4. Ύλη: ———

5. Ιδιωματισμοί: ¡Hombre, no es para tanto!

 

POR

1. Κίνηση: μέσω. Pasamos por Madrid.

2. Χρόνος: (διάρκεια) Por la mañana me tomo un café.

3. Πρόσωπο: (αιτία) λόγω. Por tu culpa.

4. Ύλη: ———

5. Ιδιωματισμοί: Por tu culpa.

6. MMM: Por avión.

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από την ισπανική γλώσσα & τους πολιτισμούς της, επικοινωνήστε μαζί μας: Ηλίας Ταμπουράκης & Maricela Jiménez, ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, κιν. 6951614346, 6939777085