Απορίες στα Ισπανικά ? Πλάγιος Λόγος

2376603_635577919762656250-Ver1-slide1_normal

http://www.authorstream.com/Presentation/JFCBCN-2376603-estilo-indirecto

Ο Πλάγιος Λόγος -που στα ισπανικά λέγεται και Discurso Referido- χρησιμοποιείται για να μεταφέρουμε τα λόγια τρίτων.

          Όταν το ρήμα εισαγωγής είναι σε αρκτικούς χρόνους, το ρήμα της εξαρτημένης πρότασης συντάσσεται απλά σε 3ο πρόσωπο. Όταν, όμως, το ρήμα εισαγωγής είναι σε παρελθοντικό χρόνο, τότε το ρήμα της εξαρτημένης συντάσσεται με το εισαγωγικό que & “1 χρόνο πίσω”, δηλ.:

A. Él dice: -“Escribo ejercicios.”

B. -¿Qué dice / dijo?

C. –Dice / dijo que escribe / escribía ejercicios.

Ας δούμε, στη συνέχεια, όλες τις μετατροπές:

escribo > escribía

estoy escribiendo > estaba esacribiendo

escribí > había escrito

he escrito > había escrito

voy a escribir > iba a escribir

escribiré > escribiría

habré escrito > habría escrito

(que) escriba (subj.) > escribiera

(que) haya escrito > hubiera escrito

¡escribe! (imperat.) > que escriba (με ρήμα εισαγ. σε αρκτικό χρ.) / que escribiera

          Σε περιπτώσεις ερωτηματικών προτάσεων, το que αντικαθίσταται από το si.

Αλλαγές υπάρχουν και σε χρονικούς & τοπικούς προσδιορισμούς:

hoy aquel día
ahora entonces
ayer el día anterior
la semana pasada la semana anterior
el próximo año el año siguiente
mañana el día siguiente
aquí allí
este/a … aquello/a …

Βρείτε ασκήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/estilo-indirecto

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από την ισπανική γλώσσα & τους πολιτισμούς της, επικοινωνήστε μαζί μας: Ηλίας Ταμπουράκης & Maricela Jiménez, ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, κιν. 6951614346

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s