Απορίες στα Πορτογαλικά ? Παθητική Φωνή

md.0000021320

http://medodeportugues.blogspot.gr/

Στην πορτογαλική γλώσσα -Λισαβόνας & Βραζιλίας- υπάρχουν 3 τύποι παθητικής φωνής των ρημάτων: 

Este livro foi escrito pelo professor. = Αυτό το βιβλίο γράφτηκε από τον καθηγητή.        =[Γνωρίζουμε το ποιητικό αίτιο].

O exercício já está escrito. = Η άσκηση είναι γραμμένη.                                                         [Δεν μας αφορά ποιος έκανε την πράξη].

Escrevem-se documentos. = Γράφονται πιστοποιητικά.                                          [Απρόσωπη γενίκευση].

Ας δούμε, στη συνέχεια, αυτήν τη 3-πλή αντιστοιχία σε όλους τους χρόνους:

είναι γραμμένο = é / está (παθητική της κατάστασης) escrito, a // -s

γράφεται [γενικά] = escreve-se (Pt.) / se escreve (Br.)

γράφεται [τώρα] = está a escrever-se (Pt.) / se está escrevendo (Br.)

ήταν γραμμένο (παρατατικός) = era / estava escrito

γραφόταν [γενικά] = escrevia-se

γραφόταν [εκείνη τη στιγμή] = se estava escrevendo

ήταν γραμμένο (αόριστος) = foi / esteve escrito

γράφτηκε = escreveu-se

έχει γραφτεί = tem sido / estado escrito, (το ίδιο) = tem-se escrito

είχε γραφτεί = tinha sido / estado escrito, (το ίδιο) = tinha-se escrito

θα έχει γραφτεί = terá sido / estado escrito, (το ίδιο) = ter-se-á escrito (Pt.) / se terá escrito (Br.) 

θα είναι γραμμένο = será / estará escrito

θα γραφτεί = escrever-se-á (Pt.) / se escreverá (Br.)

θα γράφεται = se estará escrevendo

 

ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

πρόκειται να είναι γραμμένο = vai ser / estar  escrito

πρόκειται να γραφτεί = vai-se escrever

επρόκειτο να είναι γραμμένο = ia ser / estar escrito

επρόκειτο να γραφόταν = ia-se escrever

μόλις [τώρα] γράφτηκε = acaba de se escrever

μόλις [τότε] γράφτηκε = acabava de se escrever

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από την πορτογαλική γλώσσα και τον πολιτισμό της, επικοινωνήστε: Ηλίας Ταμπουράκης, ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, κιν. 6951614346

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s