Απορίες στα Γερμανικά ? Σχηματισμός προτάσεων.

zeppelin-edelweiss-zuerich-2015-cc-flyedelweiss-001

https://www.ch-news.ch/life-and-style/reiseberichte/9979-atemberaubendes-flug

         Η σύνταξη προτάσεων στη γερμανική γλώσσα δεν είναι ελεύθερη. Ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Όταν, όμως, εξοικειωθούμε με αυτές τις προτάσεις, τότε μπορούμε να “πετάξουμε” πάνω από την ομορφιά αυτού του πολιτισμού…

 Ας δούμε τα παραδείγματα που ακολουθούν:

Ποιος-κάνει-πότε-τι

Franz trinkt nachmittags einen Orangensaft.

Πότε-κάνει-ποιος-τι

Nachmittags trinkt Franz einen Orangensaft.

Τι-κάνει-ποιος-πότε

Einen Orangensaft trinkt Franz nachmittags.

Πού-μπορεί-κανείς-(πότε)-τι-να κάνει

Hier kann man (um Viertel eins) einen Orangensaft trinken.

Πού-κάνει-ποιος-σε ποιον (Dativ)-τι (Akkusativ)

Hier serviert ein Kellner einem Gast einen Orangensaft.

Hier bedient ein Kellner einen Gast. (χωρίς άμεσο αντικείμενο)

Hier sieht jemand fern. (με χωριζόμενο ρήμα / trennbares Verb)

Um Viertel eins sieht man hier fern.

Σε ποιον-κάνει-πότε-ποιος (-τι)

Einen Gast bedient um Viertel eins ein Kellner.

Ein Kellner serviert (hier) um Viertel eins einem Gast einen Orangensaft.

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από τη γερμανική γλώσσα & τον πολιτισμό της, επικοινωνήστε: Ηλίας Ταμπουράκης,  ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, κιν. 6951614346

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s