Απορίες στα Γερμανικά ? Σύνταξη Endstellung

Winter-1

http://www.hotel-daxer.at/index.php?page=381

Στις ευρωπαϊκές γλώσσες το ρήμα συντάσσεται -συνήθως- στη δεύτερη θέση της πρότασης. Στα γερμανικά, όμως, οι δευτερεύουσες (επεξηγηματικές & άλλων ειδών) προτάσεις, θέτουν το ρήμα στο τέλος. Αυτές τις προτάσεις τις αναγνωρίζουμε από τις εξής λέξεις:

als(στιγμιαίο)/wenn(διαρκείας)=όταν, während=ενόσω, bis=μέχρι, seit=από (τότε)/εδώ και, seitdem=από (τότε), bevor=πριν, ehe=πριν, nachdem=κατόπιν, sobald=αμέσως μόλις, weil=διότι, da=επειδή, falls=στην περίπτωση που, obwohl=παρ’ όλο που, damit=έτσι ώστε (ετεροπροσωπία), um zu=για να (ταυτοπροσωπία), sodass=προκειμένου να, so dass=έτσι ώστε, ohne dass/ohne zu=χωρίς να, wie=όπως (όχι το ερωτηματικό: “πώς”), je…desto=όσο…τόσο, statt dass/statt zu=αντί να, dass=ότι, ob=εάν.

 π.χ.: Je besser ich mich vorbereite, desto besser werde ich es machen.

Στη συνέχεια, δείτε δείγματα εξετάσεων στη γερμανική γλώσσα, σε διάφορα επίπεδα, από το Goethe Institut:

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/elindex.htm

Για περισσότερες απορίες γύρω από αυτό το θέμα, ή γενικότερα, για την γερμανική γλώσσα & τον πολιτισμό της, επικοινωνήστε μαζί μας:

Γερμανικά ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, Ηλίας Ταμπουράκης κιν.: 6951614346

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s