Μυστήρια της Μεσαιωνικής Παλαιογραφίας

livrodasHorasgulbenkian

http://www.lux-et-umbra.com/books2/m46.jpg

Δράκοι, γράμματα χωρίς… φωνή και ιστορίες για μάγισσες κι αγίους, σε φύλλα από περγαμηνή. Μυστήρια κρυμμένα στην καταχνιά των σκοτεινών αιώνων… Ώσπου ήρθε η εποχή της ψηφιακής παλαιογραφίας, κι οι δράκοι απέκτησαν ξανά φτερά, και τα χρυσοκόκκινα γράμματα ήχους, και μας είπαν ιστορίες μαγικές, ιερές, σε γλώσσες γοτθικές και λατινικές…

Ας δούμε αυτά τα αρχαία κείμενα, τα μεσαιωνικά βιβλία, τα γοτθικά γράμματα, που στόλιζαν τη σκέψη της Ανθρωπότητας. [Τα 8 δείγματα που ακολουθούν, είναι ένα μικρό μέρος της εργασίας (115 κείμενα) του καθηγητή    Ηλία Ταμπουράκη, (Global Citizen Scholar, Κρατικό Αρχείο Placencia, Ισπανία), για το 8-μηνο τμήμα (ΜΟΟC) Παλαιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ.]

gargola

http://variosdesvelos.blogspot.gr/2011/01/gargolas.html

ΕΘΝΙΚΕΣ (τοπικές, δημώδεις) ΓΡΑΦΕΣ:

(Λατινικά με σημειώσεις στην αρχαϊκή αγγλική του Lindisfarne, Κέλτικος πολιτισμός.)

Νησιωτική μικρογράμματη, με περιστασιακή χρήση κεφαλαίων.

Χρήση: Επίσημα βιβλία & Ευαγγέλια. Πηγή: British Library, Cotton Nero DIV, f.5. Κείμενο: Lindisfarne Gospels (Ευαγγέλιο), 7ος αι.

lindis3a

Μεταγραφή: (Λατινικά):                             [gloss = υποσημειώσεις αρχαϊκή αγγλική]:

multi conati sunt                      monig(?)e gecunnate sint (πρβλ.: αρχ. γερμανικά:                                          

                                                                                                    manche gekannt sind)

ordinare narratione(m)                                […] sago                      (sagen, Saga)

rerum quae in nobis                                       ðinga ða [=those]     (Dinge) […]

complete sunt sicut                                         […]

tradiderunt nobis                                            […] us

Sieur_de_Sully

http://www.warflag.com/flags/medieval/french/sully.shtml

ΒΙΣΙΓΟΤΘΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ:

Λατινική μικρογράμματη.

Χρήση: Βιβλία. Πηγή: British Library, add. ms. 30844. Κείμενο: Από το Santo Domingo de Silos, Spain. Εκκλησιαστικό βιβλίο της χριστιανικής κοινότητας Mozárabe, από την Ανδαλουσία του 10ου αι. Το σχέδιο του αγγέλου σχηματίζει το κεφαλαίο γράμμα Ι.

visigoth2a

Μεταγραφή:

In illo tem / pore missus est / angelus ga / brihel a d(omi)no / in ciuitatem / galile(a)e cui / nomen na / zaret ad uirginem / disponsatum uiro / cui nomen erat / Ioseph de domo d(avi)d / et n(o)m(e)n uirginis ma / ria. Et ingressus / angelus ad eam / dixit abe maria

Sieur_de_Sully

ΜΕΡΟΒΙΓΓΙΑΝΗ [= εκχριστιανισμένα Γαλατικά βασίλεια, Φράγκοι] Κείμενο του Καρλομάγνου.

Πλάγια καλλιγραφική νομικών κειμένων στα λατινικά.

Χρήση: Πιστοποιητικά. Πηγή: Marburg, K. Preussisches Staatsarchiv, Steffens 1929. Κείμενο: Οι τρεις πρώτες γραμμές του διατάγματος του Καρλομάγνου, με το οποίο παραχωρούσε γη στη Μονή της Fulda, το έτος 781.

charl8

Μεταγραφή:

carolus gratia d(e)i rex francoru(m) et langobadoru(m) ac patricius romanoru(m) quicquid enim locis uenerabilibus ob amore d(omi)ni et oportunita / te seruoru(m) d(e)i beniuola deliberatione concedim(us) hoc nobis procul dubio ad eterna(m) beatitudine(m) uel remediu(m) anime nostre pertinere confidimus […]

Sieur_de_Sully

ΓΟΤΘΙΚΗ:

Πρωτο-γοτθική μικρογράμματη της μεταβατικής περιόδου στη λατινική γλώσσα.

Χρήση: Βιβλία. Πηγή: British Library, Royal 12 C XIX, f.52v. Κείμενο ζωολογίας από την Αγγλία των αρχών του 13ου αι.

partridgea

Μεταγραφή:

Est uolatile q(uo)d dicit(ur) / p(er)dix fraudulentum / nimis sicut dicit s(an)c(tu)s iero / nimus de eo. Clamant p(er) / dix & (et) co(n)gregauit que n(ihil)o / pep(er)it faciens sibi diui / tias non cum iudicio.

Sieur_de_Sully

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ γοτθικής περιόδου, στην αρχαϊκή αγγλική & λατινική:

Μικρογράμματη Textura medium grade book hand.

Χρήση: Βιβλία. Πηγή: British Library, Harley 978, f.118. Κείμενο: Νότες και δίγλωσσοι στίχοι, από τα μέσα του 13ου αι.

cuccu2

Μεταγραφή:

(Αρχαϊκά αγγλικά): [ þ = θ, ð = δ ]

Sumer is icumen in Lhude sing cuccu. Groweþ sed and bloweþ / med and springþ ðe wde nu. Sing cuccu awe bleteþ after / lomb. Lhouþ after calve cu. Bulluc sterteþ bucke vereþ

(Λατινικά):

Perspice xpicola (Christicola) que dignacio. celicus agrico / la pro uitis vicio. filio non parcens exposu / it. mortis exicio. Qui captiuos semiuiuos

Sieur_de_Sully

ΑΡΧΑΪΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ:

Πλάγια μικρογράμματη.

Χρήση: Βιβλία. Πηγή: Ιδιωτική συλλογή. Κείμενο: Βιβλίο των Ωρών, (Book of Hours), από το έτος 1500.

dutchcursive2

Μεταγραφή:

O konynckliche moder gotz m(aria) aue m(aria) / ich ermayne(n) dich Du yn dynre / moder lyue geheilget wurdes Ind um / schene(n) mit der genade des heilg(es) geis / tes Dattu doitliche noch degliche sun / de ney en begeynges Her umb wyll / nur sundig(es) mynschen erwerue(n) u(er)giffenis / alle mynre sunden A(men) aue maria

Sieur_de_Sully

ΠΑΠΙΚΗ ΒΟΥΛ(Λ)Α:

Διπλωματική μικρογράμματη στη λατινική γλώσσα.

Χρήση: Πιστοποιητικά. Πηγή: British Library, Cotton Cleopatra E I, f.123. Κείμενο: Με αυτήν τη Βούλα, ο Πάπας Ευγένιος ο 3ος, έλαβε στην κατοχή του το Αβαείο του Saltrey, το έτος 1147. 

papal1b

Μεταγραφή:

Religiosis desideriis dignum est facilem prebere consensum ut fidelis / in d(omi)no filii u(est)ris iustis postulationibus clementer annuimus & (et) prefatum / ti estis obsequio sub beati Petri & (et) nostra protectione suscipimus & (et) presentis

Sieur_de_Sully

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, από τη βιβλιοθήκη των Μεδίκων:

Μικρογράμματη Humanistic.

Χρήση: Επίσημα βιβλία. Πηγή: Ιδιωτική συλλογή. Κείμενο: Επίμετρο του γραφέα στο αντίγραφο του έργου “Πολιτικά” του Αριστοτέλη, μεταφρασμένου στα λατινικά από τον Leonardo Aretino για τον Cosimo de Medici το έτος 1451.

aristotle1

Μεταγραφή:

Pro magnifico d(omi)no Johanne amerino iuris / humani atq(ue) pontificii doctore clarissimo et sapientissimo ac illustrissimi p(ri)ncipis el excel / lentissimi domini Francisci forcie ui / cecomitis inclyti ducis mediolani (et)c(etera) audito / re dignissimo ho politicorum et economico(rum)

https://www.edx.org/course/book-monasteries-schools-notaries-part-1-harvardx-hum1-6x

S20C-415120119330

http://medievalwriting.50megs.com/writing.htm

Για περισσότερη συζήτηση γύρω από τις γλώσσες & τον πολιτισμό, επικοινωνήστε μαζί μας:

ιδιαίτερα μαθήματα γλωσσών στον χώρο σας, Ηλίας Ταμπουράκης, κιν.: 6951614346

Advertisements

13 responses to “Μυστήρια της Μεσαιωνικής Παλαιογραφίας

 1. Pingback: Αρχαία… Ισπανικά | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 2. Pingback: Άγνωστες πλευρές της Ισπανίας | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 3. Pingback: Απορίες στη Γλώσσα ? Αγγλική & Γερμανική προφορά! | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 4. Pingback: BALCAN EXPRESS, ένα οδοιπορικό σε τόπους και λαούς που άλλαξαν... - ΠόλιςPost

 5. Pingback: Unesco: Οι 31 χώρες που υπάρχει λόγος να επισκεφτούμε! | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 6. Pingback: Ξέρατε ότι… ? Οι Βίκινγκς & ο Πέτρος απ’ το Ηράκλειο… | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 7. Pingback: Ξέρατε ότι… Halligen, τα μικροσκοπικά νησιά της Γερμανίας! | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 8. Pingback: Ξέρατε ότι… ? αγγλικά + γερμανικά = γοτθικά… | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 9. Pingback: Ξέρατε ότι… ? Το παλιότερο, το μεγαλύτερο (Αυστρία – Ελβετία – Γερμανία)… | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 10. Pingback: Ξέρατε ότι… ? Η γερμανική μπύρα… | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 11. Pingback: Γοητεία της Ανατολίτικης Παλαιογραφίας | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 12. Pingback: Μεθοδολογία ! Μαθαίνω γλώσσα: Αλήθειες & Μύθοι… | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 13. Pingback: Απορίες γύρω από τη γλώσσα ? Γερμανικά: χρόνοι ρημάτων. | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s