Απορίες στη Γλώσσα ? Γερμανική κλίση άρθρων, επιθέτων & ουσιαστικών & αντωνυμιών

images (10)

http://cn.dreamstime.com/image9608678

Οι κλιτές γλώσσες, όπως τα ελληνικά και τα γερμανικά, έχουν ποικιλία καταλήξεων στα άρθρα, στα επίθετα, στα ουσιαστικά και στις αντωνυμίες τους (προσωπικές, κτητικές, κλπ), ανάλογα με τον αριθμό κλίσης (ενικό, πληθυντικό) και τις πτώσεις τους (ονομαστική, γενική, δοτική &  αιτιατική). Οι καταλήξεις αυτές διαφέρουν, ανάλογα με τα γένη των ουσιαστικών (αρσενικό, θηλυκό & ουδέτερο) και τις κατηγορίες τους (ομαλά & ανώμαλα). Καλό είναι, επομένως, να τα καταχωρούμε σε καταλόγους, προκειμένου να ανατρέχει ευκολότερα σε αυτά η οπτική μας μνήμη. Ας δούμε, στη συνέχεια, τους βασικούς καταλόγους κλίσεων.

[Για ρήματα, βλ. σύνδεσμο]:

https://idiaiteramathimataxenonglosson.wordpress.com/2015/09/06/apories-glossa-rimatikoi-typoi/

  images (6)

http://www.1zoom.me/de/wallpaper/417052/z6436.4/

Επειδή το οριστικό άρθρο (ο, η, το, οι, τα) αποτελεί τη βάση για τις υπόλοιπες κλίσεις, παραθέτουμε πρώτο τον ακόλουθο κατάλογο:

(Η δοτική πτώση χρησιμοποιείται -όπως αναφέρει και το όνομά της- σε ρήματα που σημαίνουν: “δίνω” & “λέω”. Επίσης, δηλώνει στάση, ενώ η αιτιατική δείχνει κίνηση.)

Bestimmter Artikel / Οριστικό Άρθρο:
Singular

Ενικός

Maskulinum

Αρσενικό

Femininum

Θηλικό

Neutrum

Ουδέτερο

Plural

Πληθυντικός

Nominativ

Ονομαστική

ο = der η = die το = das οι, τα = die
Genitiv

Γενική

του = des της = der του = des των = der
Dativ

Δοτική

στον = dem = τω στην = der = τη στο = dem = τω στους, στις, στα = den

= τοις, ταις, τοις

Akkusativ

Αιτιατική

τον = den την = die το = das τους, τις, τα = die

images (4)

http://www.suggestkeyword.com/Ymllcg/

Στα στοιχεία του προηγούμενου καταλόγου βασίζονται τα αόριστα άρθρα (ένας, μία, ένα):

Unbestimmter Artikel / Αόριστο Άρθρο
Maskulinum

Αρσενικό

Femininum

Θηλυκό

Neutrum

Ουδέτερο

ένας = ein μία = eine ένα = ein
ενός = eines μίας = einer ενός = eines
σε έναν = einem σε μία = einer σε ένα = einem
έναν = einen μία = eine ένα = ein

images (9)

http://www.wien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/liechtenstein-city-palace

Οι καταλήξεις του προηγούμενου καταλόγου, μας οδηγούν να κλίνουμε τα επίθετα που ακολουθούν:

Maskulin / Αρσενικό

  bestimmter Artikel

οριστικό άρθρο

unbestimmter Artikel

αόριστο άρθρο

ohne Artikel

χωρίς άρθρο

Nominativ

Ονομαστική

der gute Vater

ο καλός πατέρας

ein guter Vater

ένας καλός πατέρας

guter Vater

καλός πατέρας

Genitiv

Γενική

des guten Vaters

του καλού πατέρα

eines guten Vaters

ενός καλού πατέρα

guten Vaters

καλού πατέρα

Dativ

Δοτική

dem guten Vater

στον καλό πατέρα

einem guten Vater

σε έναν καλό πατέρα

gutem Vater

σε καλό πατέρα

Akkusativ

Αιτιατική

den guten Vater

τον καλό πατέρα

einen guten Vater

έναν καλό πατέρα

guten Vater

καλό πατέρα

Feminin / Θηλυκό

  bestimmter Artikel

οριστικό άρθρο

unbestimmter Artikel

αόριστο άρθρο

ohne Artikel

χωρίς άρθρο

Nominativ

Ονομαστική

die gute Mutter

η καλή μητέρα

eine gute Mutter

μία καλή μητέρα

gute Mutter

καλή μητέρα

Genitiv

Γενική

der guten Mutter

της καλής μητέρας

einer guten Mutter

μίας καλής μητέρας

guter Mutter

καλής μητέρας

Dativ

Δοτική

der guten Mutter

στην καλή μητέρα

einer guten Mutter

σε μία καλή μητέρα

guter Mutter

σε καλή μητέρα

Akkusativ

Αιτιατική

die gute Mutter

την καλή μητέρα

eine gute Mutter

μία καλή μητέρα

gute Mutter

καλή μητέρα

Neutral / Ουδέτερο

  bestimmter Artikel

οριστικό άρθρο

unbestimmter Artikel

αόριστο άρθρο

ohne Artikel

χωρίς άρθρο

Nominativ

Ονομαστική

das gute Kind

το καλό παιδί

ein gutes Kind

ένα καλό παιδί

gutes Kind

καλό παιδί

Genitiv

Γενική

des guten Kindes

του καλού παιδιού

eines guten Kindes

ενός καλού παιδιού

guten Kindes

καλού παιδιού

Dativ

Δοτική

dem guten Kind

στο καλό παιδί

einem guten Kind

σε ένα καλό παιδί

gutem Kind

σε καλό παιδί

Akkusativ

Αιτιατική

das gute Kind

το καλό παιδί

ein gutes Kind

ένα καλό παιδί

gutes Kind

καλό παιδί

Plural / Πληθυντικός

  bestimmter Artikel

οριστικό άρθρο

ohne Artikel

χωρίς άρθρο

Nominativ

Ονομαστική

die guten Eltern

 οι καλοί γονείς

gute Eltern

καλοί γονείς

Genitiv

Γενική

der guten Eltern

των καλών γονιών

guter Eltern

καλών γονιών

Dativ

Δοτική

den guten Eltern

στους καλούς γονείς

guten Eltern

σε καλούς γονείς

Akkusativ

Αιτιατική

die guten Eltern

τους καλούς γονείς

gute Eltern

καλούς γονείς

Σε συνδυασμό με αντωνυμίες κλίνεται έτσι:

manche gute Eltern = μερικοί καλοί γονείς

mancher guten Εltern

manchen guten Eltern

manche gute Eltern

images (8)

http://b2b.austria.info/ch/winter-ferien-oesterreich/flutlichtpisten-in-niederoesterreich-1236908.html

Τα ουσιαστικά κλίνονται ως εξής:

Kasus

Πτώση

e-Klasse

κατάληξη σε -e

e-Klasse
ohne „e“
κατάληξη χωρίς -e
er-Klasse

κατάληξη σε -er

en-Klasse

κατάληξη σε –en

en-Klasse
ohne „e“ κατάληξη χωρίς -e
Nominativ Singular

Ονομαστική Ενικού

der Tag

η ημέρα

(αρσενικ. γένους)

der Schlüssel

το κλειδί

(αρσενικού γένους)

das Haus

το σπίτι

der Mensch

ο άνθρωπος

die Taube

το περιστέρι

(θηλυκού γένους)

Genitiv Singular

Γενική Ενικού

des Tages

της ημέρας

des Schlüssels

του κλειδιού

des Hauses

του σπιτιού

des Menschen

του ανθρώπου

der Taube

του περιστεριού

Dativ Singular

Δοτική Ενικού

dem Tage

στην ημέρα

dem Schlüssel

στο κλειδί

dem Hause

στο σπίτι

dem Menschen

στον άνθρωπο

der Taube

στο περιστέρι

Akkusativ Singular

Αιτιατική Ενικού

den Tag

την ημέρα

den Schlüssel

το κλειδί

das Haus

το σπίτι

den Menschen

τον άνθρωπο

die Taube

το περιστέρι

Nominativ Plural

Ονομαστική Πληθυντικού

die Tage

οι ημέρες

die Schlüssel

τα κλειδιά

die Häuser

τα σπίτια

die Menschen

οι άνθρωποι

die Tauben

τα περιστέρια

Genitiv Plural

Γενική Πληθυντικού

der Tage

των ημερών

der Schlüssel

των κλειδιών

der Häuser

των σπιτιών

der Menschen

των ανθρώπων

der Tauben

των περιστεριών

Dativ Plural

Δοτική Πληθυντικού

den Tagen

στις ημέρες

den Schlüsseln

στα κλειδιά

den Häusern

στα σπίτια

den Menschen

στους ανθρώπους

den Tauben

στα περιστέρια

Akkusativ Plural

Αιτιατική Πληθυντικού

die Tage

τις ημέρες

die Schlüssel

τα κλειδιά

die Häuser

τα σπίτια

die Menschen

οι άνθρωποι

die Tauben

τα περιστέρια

αρχείο λήψης

https://de.wikipedia.org/wiki/Uhr#/media/File:Eisenuhr_USK.jpg

Τέλος, ας δούμε συγκεντρωτικά τις αντωνυμίες:

Pronomen / Αντωνυμίες
Nomin.

Ονομ.

ich

εγώ

du

εσύ

er/sie/es

αυτός, -ή, -ό

wir

εμείς

ihr

εσείς

sie

αυτοί, -ές, -ά

Sie

Εσείς (ευγενείας)

Genitiv

Γενική

[δικός,

-ή, ό]

meiner

μου

deiner

σου

seiner/ihrer/seiner

του, της, του

unser

μας

euer

σας

ihrer

τους

Ihrer

Σας (ευγενείας)

Dativ

Δοτική

mir

σε εμένα

dir

σε εσένα

ihm/ihr/ihm

σε αυτόν, -ήν, -ό

uns

σε εμάς

euch

σε εσάς

ihnen

σε αυτούς, -ές, -ά

Ihnen

σε εσάς (ευγενείας)

Akkusat.

Αιτιατ.

mich

εμένα

dich

εσένα

ihn/sie/es

αυτόν, -ήν, ό

uns

εμάς

euch

εσάς

sie

αυτούς, -ές, -ά

Sie

Εσάς

images (7)

http://www.interhome.ch/schweiz/berner-oberland/grindelwald/

Για περισσότερες απορίες γύρω από αυτό το θέμα, ή γενικότερα, για την γερμανική γλώσσα & τον πολιτισμό της, επικοινωνήστε μαζί μας:

Γερμανικά, ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, Ηλίας Ταμπουράκης κιν.: 6951614346

images (11)

https://hdwallpapers.cat/wallpaper/luxembourg_at_night_lovely_romantic_lake_hd-wallpaper-1181425.jpg

Advertisements

3 responses to “Απορίες στη Γλώσσα ? Γερμανική κλίση άρθρων, επιθέτων & ουσιαστικών & αντωνυμιών

  1. Endstellung: als, wenn, wahrend, bis, seit, seitdem, bevor, ehe, nachdem, sobald, weil, da, wenn, falls, obwohl, damit, um zu, sodass, so dass, ohne dass, ohne zu, wie, als, je desto, statt dass, statt zu, dass, ob

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s