Μεθοδολογία & Ιδιαιτερότητες ! Ξένη γλώσσα & αναγνώριση

9951337984_060cd61465_b

LicenseCopyright All rights reserved by David Douša

Παλαιότερες μελέτες αναφέρουν ότι οι μαθητές της Α΄ τάξης δημοτικού κατανοούν 24.000 λέξεις, όμως όσοι έχουν τελειώσει την ΣΤ΄ της Πρωτοβάθμιας, ξέρουν να γράψουν σωστά 5.000 λέξεις. (Στην Γ΄ γυμνασίου, οι μαθητές γνωρίζουν 80.000 λέξεις -όσες, δηλ. διαθέτει η σύγχρονη ισπανική γλώσσα [RAE], αν εξαιρέσουμε τους 13.000 νεολογισμούς.) Σύμφωνα με μία σύγχρονη γλωσσολογική μελέτη (Φ. Παναγιωτίδης, Παν/μιο Κρήτης + Essex, 2014), υπολογίζεται πως ένας αναλφάβητος ενήλικος ξέρει περί τις 40.000 λέξεις, ενώ ένας κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου μπορεί να φτάσει  να ξέρει έως και 120.000 λέξεις.

Επίσης, όσοι έχουν πιστοποίηση Β-2 σε μία ξένη γλώσσα, ξέρουν 5.000 λέξεις σε αυτήν.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι π.χ. ένα δωδεκάχρονο ή δεκαπεντάχρονο παιδί, που έχει πάρει το δίπλωμα ECCE από την Ελληνοαμερικανική Ένωση (Michigan), συνεννοείται  με τον ίδιο τρόπο στην αγγλική γλώσσα με έναν συνομήλικό του από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για μη συγκρίσιμες περιπτώσεις.

Μητρική θεωρείται η γλώσσα στην οποία μας ανέθρεψαν οι γονείς μας από τη βρεφική ηλικία, και συγκεκριμένα η πρόσληψη της προσωδίας μέσα από την κοιλιά της εγκύου. Αυτή η εσωτερική γλώσσα (I-language) αναπτύσσεται μέχρι το 5ο έτος της ηλικίας μας. (Έτσι, καταλύεται ο μύθος της δήθεν… “μητρικής γλώσσας, επειδή μας μεγάλωσε η θεία μας, που είχε ζήσει χρόνια στην Αμερική, και μας μιλούσε στα αγγλικά!”…)

Δεύτερη γλώσσα (εξωτερική, E-language) είναι συνήθως εκείνη του τόπου στον οποίον μεγαλώνουμε ως ξένοι κάτοικοι, ή αυτή που χρησιμοποιούμε λόγω συμβίωσης (γάμος, κλπ) με άτομα που την μιλούν ως μητρική (και ίσως την έχουμε σπουδάσει με επίσημη πιστοποίηση). Αυτή, ως κοινωνικό φαινόμενο και πολιτισμική αξία, εξελίσσεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας μας.

Ξένη γλώσσα, σε τρίτο επίπεδο -ως γλωσσική πραγμάτωση, δηλ. ως αντίληψη, κατανόηση και παραγωγή λόγου σε πραγματικό χρόνο-, θεωρείται κάθε μία που έχουμε μελετήσει στη ζωή μας ως ενήλικοι, η οποία βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τη γλωσσική ικανότητα I-language, και διαβαθμίζεται -σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση- σε τρία διπλά επίπεδα: Α-1 =  αρχάριος, Α-2 = τουριστική συνεννόηση, Β-1 = μέσο επίπεδο, Β-2 = ικανότητα επιβίωσης ως μόνιμος κάτοικος ξένης χώρας, C-1 = ικανότητα εργασίας, C-2 = ικανότητα ανώτερων σπουδών. (Οι επεξηγήσεις δίνονται κατά προσέγγιση.)

[“Νεκρές” ονομάζονται οι γλώσσες που μαθαίνουμε -κυρίως σε γραπτή μορφή- για λόγους πανεπιστημιακής έρευνας, όπως τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά. Αυτές έχουν εκλείψει προ πολλών αιώνων, αλλά διατηρείται η κλασική λογοτεχνία τους, το θέατρο, η ιστοριογραφία ή/και τα πρωτόλεια επιστημονικά συγγράμματα σε αυτές.]

Πάντως, οι χαρακτηρισμοί όπως: “άπταιστα” -που χρησιμοποιούσαν οι γονείς στις προηγούμενες γενιές-, ή “άριστη γνώση” -που θέτει ο δημόσιος τομέας για τις προσλήψεις-, ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ! Άλλωστε, τι σημαίνει “άπταιστα”; Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη, ακόμη και στη μητρική του γλώσσα, έστω και εκ παραδρομής, ή λόγω σολοικισμών και άλλων παρόμοιων φαινομένων; (Παρακολουθήστε δελτία ειδήσεων, και θα αποκτήσετε μεγάλη συλλογή από μαργαριτάρια!…) Και τι σημαίνει “άριστη γνώση”; Ποιον εννοούμε άριστο; Τον ποιητή Καβάφη με το ιδιόλεκτο ύφος του; Τον πρώην πρύτανη Μπαμπινιώτη; Ή τον αρχαίο Όμηρο, με την ποικιλία τύπων της ελληνικής;

167652250_f0e997d78e_b

LicenseCopyright All rights reserved by peterbox

Ας δούμε, στη συνέχεια, τον αναλυτικό πίνακα αναγνώρισης των πιστοποιήσεων στις ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως τον παρουσιάζει στα αγγλικά η Wikipedia. (Ανάλογη αναγνώριση έχουν όλες οι υπόλοιπες γλώσσες της Ευρώπης, όπως τα γερμανικά, ή τα πορτογαλικά

Common reference levels

The Common European Framework divides learners into three broad divisions that can be divided into six levels; for each level, it describes what a learner is supposed to be able to do in reading, listening, speaking and writing. These levels are:

level group level group name level level name description
A Basic User A1 Breakthrough or beginner
 • Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type.
 • Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has.
 • Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
A2 Way stage or elementary
 • Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).
 • Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.
 • Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.
B Independent User B1 Threshold or intermediate
 • Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.
 • Can deal with most situations likely to arise while traveling in an area where the language is spoken.
 • Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest.
 • Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
B2 Vantage or upper intermediate
 • Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization.
 • Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party.
 • Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
C Proficient User C1 Effective Operational Proficiency or advanced
 • Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning.
 • Can express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.
 • Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.
 • Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.
C2 Mastery or proficiency
 • Can understand with ease virtually everything heard or read.
 • Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation.
 • Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.

These descriptors can apply to any of the languages spoken in Europe, and there are translations in many languages.

Πολύ ευχαρίστως θα επικοινωνούμε μαζί σας για αυτά  τα θέματα, όπως επίσης και για ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών στον χώρο σας, Ηλίας Ταμπουράκηςκιν.: 6951614346 & Maricela Jiménez, 6939777085

Advertisements

2 responses to “Μεθοδολογία & Ιδιαιτερότητες ! Ξένη γλώσσα & αναγνώριση

 1. Pingback: Μεθοδολογία & Ιδιαιτερότητες ! ΚΠΓ | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

 2. Pingback: Μεθοδολογία ! Μαθαίνω γλώσσα: Αλήθειες & Μύθοι… | Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s